Bùi Thị Thu Trang

1. Họ và tên: Bùi Thị Thu Trang
2. Năm sinh: 1986                                                             3. Nam/Nữ: Nữ
 
4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:
    Học vị: thạc sỹ                                                       Năm đạt học vị: 2013
5. Chức danh nghiên cứu:
    Chức vụ: Giảng viên                Điện thoại: 0974 626 632
6. Điện thoại: Tổ chức: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang   Mobile:
7. Fax: 0204.3874.265                                        E-mail:
8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm:
     Tên tổ chức : Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang  
     Tên người lãnh đạo: Nguyễn  Tuấn Điệp                                 
     Điện thoại người lãnh đạo:  0915 074 795
     Địa chỉ tổ chức: Xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

 

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐHNL Thái Nguyên Trồng trọt 2009
Thạc sỹ Học viên nông nghiệp Hà Nội KHCT 2013
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      
 

10. Quá trình công tác

 
 

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ tổ chức
  2010 – 2014 Giảng dậy Khoa Nông học Trường ĐH Nông – Lâm Bắc Giang Xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
  2014 – đến nay Giảng dậy Khoa Nông học Trường ĐH Nông – Lâm Bắc Giang Thị Trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
  11. Các công trình công bố chủ yếu
(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 5 năm gần nhất)
 
  TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
  1 Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng của giống cam CS1, V2 tại xã yên Hà, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang Tác giả Khoa học và Công nghệ ĐHNLBG 2021
  2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định trồng nho nguyên liệu chế biến rượu vang của nông hộ tại Ninh thuận Tác giả Tập chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam 2021
  3 Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai nhập nội triển vọng vụ Đông, Xuân tại Việt Yên - Bắc Giang. Tác giả Tập chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam 2021
  12. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp
 
  TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
  1 Bằng bảo hộ giống cây trồng giống nho hạ đen 2020
  13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn
  TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
  Không có./.
14. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có)
Tên đề tài/đề án,
dự án,nhiệm vụ khác
đã chủ trì
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Tên đề tài/đề án,
dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
       
       
       
15. Giải thưởng
(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
     
 
16. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác
(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)
Không có./.
LIÊN KẾT
dfdfsfsdf
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây