Hoàng Thị Mai

1. Họ và tên: HOÀNG THỊ MAI
2. Năm sinh:      10/02/1985                                                       3. Nam/Nữ: Nữ
 
4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:
    Học vị:                 Tiến sĩ khoa học cây trồng           Năm đạt học vị: 2023
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên chính
    Chức vụ: Phó trưởng bộ môn
6. Điện thoại: Tổ chức: ĐH Nông – Lâm Bắc Giang  Mobile: 0984075440
7. Fax:                  02403874265                                    E-mail: bafu.edu.vn
8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký:
     Tên tổ chức : Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
     Tên người Lãnh đạo:    GS.TS. Phạm Bảo Dương                           
      Địa chỉ tổ chức:  phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH Nông nghiệp I Hà Nội Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 2008
Thạc sỹ Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Khoa học cây trồng 2013
Tiến sĩ Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam Khoa học cây trồng 2023
 

10. Quá trình công tác

 

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
  02/2009 – 02/2010 Giảng viên tập sự Khoa Sư phạm kỹ thuật Cao đẳng Nông – Lâm Bắc Giang
  03/2010 – 12/2013 Giảng dạy Khoa Sư phạm kỹ thuật CĐ Nông – Lâm Bắc Giang
  01/2014 – 5/2016 Giảng dạy  Bộ môn Khoa học Cây trồng - Khoa Nông học ĐH Nông – Lâm Bắc Giang
  6/2016 đến nay Giảng dạy, quản lý Bộ môn Khoa học cây trồng – Khoa Nông học ĐH Nông – Lâm Bắc Giang
   
11. Các công trình công bố chủ yếu
(liệt kê các công trình đã công bố trên các tạp chí, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước)
  TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
  1 Sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất rau cải ngọt an toàn Tác giả Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ khối Nông – Lâm – Ngư toàn quốc 2015
  2 Nghiên cứu biện pháp đốn tỉa kết hợp thụ phấn bổ sung trên cây na. Tác giả Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ khối Nông – Lâm – Ngư toàn quốc 2016
  3 Thiết lập và đánh giá hiệu quả của quy trình chuyển gen VrD1 trên giống đậu xanh ĐX22 Đồng tác giả Tạp chí khoa học nông nghiệp Việt Nam số 3 năm 2019 12/2019
 
  4 Đánh giá các tính trạng hình thái nông học của một số giống lúa thuần chất lượng trong vụ Xuân 2017 tại Việt Yên, bắc Giang Đồng tác giả Tạp chí khoa học công nghệ và nông nghiệp Việt Nam.
Số 12 (109)/ 2019
2019
 
  5 Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất bưởi da xanh tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đồng tác giả Tạp chí Khoa học vả Nông nghiệp Phát triển.
Số 02 tháng 11/2019
11/2019
 
  6 Đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống khoai tây Nhập Nội tại Lạng Giang Bắc Giang Đồng tác giả
 
Tạp chí khoa học Nông nghiệp và Phát triển số 1 năm 2020 1/2019
  7 Ảnh hưởng của giá thể hữu cơ và tỷ lệ phối trộn đến sinh trưởng cây bưởi làm gốc ghép trong giai đoạn vườn ươm Tác giả Tạp chí Khoa học và Nông nghiệp Phát triển.
Số 02 tháng 11/2019
 
11/2019
  TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
  8 Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống chanh trồng tại Bát xát, Lào cai Tác giả Tạp chí giáo chức Việt Nam
Số 160 - 8/2020
Tr 125 - 128
 
8/2020
  9 Ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển, năng suất của cây cà chua ghép  giống AD317 trồng trái vụ tại Việt yên Bắc Giang Đồng tác giả Tạp chí giáo chức Việt Nam
Số 161- 9/2020
Tr 120 - 125
 
9/2020
  10 Ảnh hưởng  của mật độ trồng và lượng kali bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống đậu tương ĐT 84 trồng xen trong vườn cam giai đoạn kiến thiết cơ bản Tác giả Tạp chí khoa học
Đại học Tân Trào
 Số 17–9/2020
(Tr 85 – 95)
9/2020
  11 Nghiên cứu  đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật nhằm năng năng suất giống vải sớm phúc Hòa tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Đống tác giả Tạp chí khoa học nông nghiệp và phát triển Số 3, tháng 11/2020 11/2020
  12 .Pseudochirita trifoliata (Gesneriaceae), a new species from karst limestone in
northern Vietnam
Đồng tác giả Tạp chí Phytoaxa
Số 489 (tập 2) 3 /2021 (tr182 -190)
 
 
3/2021
  13 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc vụ xuân tại các tỉnh phía Bắc Đồng tác giả Tạp chí Nông nghiệp và PTNT Số 8/2021 (tr 109 – 114)
 
4/ 2021
 
  14 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương tại các tỉnh Phía Bắc Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam (Số 2 (123)/2021 (tr12 – tr18) 6/2021
 
  15 Ảnh hưởng của mật độ trồng và lượng bón phân NPK  đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống đậu tương ĐT32 trồng xen trong vườn bưởi giai đoạn kiến thiết cơ bản Tác giả Tạp chí Khoa học Nông nghiệp và phát triển
Số 4- tháng 6/2021 (tr 69 – 78)
Số 4- tháng 6/2021 (tr 69 – 78)
  16 Nghiên cứu về sinh trưởng, năng suất và chất lượng 1 số giống lúa lai 2 dòng tại Văn Lâm, Hưng Yên Đồng tác giả Tạp chí Nông  nghiệp và phát triển nông thôn Số 23/2021. Tr 3-9 Số 23 – Tháng 12/2021.
Tr 3-9
  17. Ảnh hưởng của mật độ trồng và lượng bón phân NPK  đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống đậu tương ĐT51 trồng xen trong vườn bưởi giai đoạn kiến thiết cơ bản tại Việt Yên Bắc Giang Tác giả Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam.Số 11 (132)/2011. Tr45-50 Số 11 tháng 12/2021. Tr3-10
  18 Ảnh hưởng của thời vụ trồng và mức phân bón đa lượng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống cải bắp SAKATA No71 F1 tại Quỳnh Phụ Thái Bình Đồng tác giả Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 1/2022. Tr 3-10 Số 1 - tháng 1/2022. Tr 3-10
  19 Kết quả tuyển chọn giống và ảnh hưởng của mật độ trồng, công thức phân bón đến giống đậu tương ĐT32 trồng xen trong vườn bưởi diễn giai đoạn kiến thiết cơ bản tại Việt Yên, Bắc Giang Tác giả Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 5/2022. Tr 3-10 Số 5 - tháng 2/2022. Tr 16-25
  20 Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất đậu tương ĐT51 và ĐT32 trồng xen trong vườn bưởi giai đoạn kiến thiết cơ bản tại Việt Yên, Bắc Giang. Tác giả Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam Tháng 2/2022.
Số 1 (122)/2022
  21 Đánh giá khả năng kết hợp, ưu thế lai của một số dòng ngô nếp triển vọng tại Quảng Ngãi và Hà Nội Đồng tác giả Tạp chí Nông nghiệp và phat phát triển nông thôn số 4/2023. tr 22-31 Số 4 - tháng 2/2023
  22 Ảnh hưởng của liều lượng  kali bổ sung đến năng suất, chất lượng lê VH6 tại Bắc Hà, Lào Cai Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam Số 7(149)/2023 Tháng 11/2023
  23 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc tỉa quả đến năng suất và chất lượng giống lê VH6 tại Bắc Hà, Lào Cai Đồng tác giả Tạp chí khoa học và công nghê nông nghiệp Việt Nam số 8(150)/2023 Tháng 12/2023
  12. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, giống cây trồng đã được cấp
  TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
       
  13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn
  TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
         
14. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
 
Tên đề tài/đề án,
dự án,nhiệm vụ khác
đã chủ trì
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA) trong sản xuất rau cải ngọt an toàn 2011 Cấp trường Đã nghiệm thu
Hứng thú học tập môn Tâm lý học của sinh viên
đại học Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang”
2012 Cấp trường Đã nghiệm thu
Ảnh hưởng của việc sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu (EMINA thảo dược) đến giống cà chua Savior ở xã Hoàng Ninh huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang.  2013 Cấp trường Đã nghiệm thu
“Đánh giá hiệu quả sử dụng phân bón lá trên cà chua an toàn tại trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang” 01/2014 – 12/2014 Cấp trường Đã nghiệm thu
“Nghiên cứu tính thích ứng của chuối tiêu Hồng vi nhân giống trồng thử nghiệm ở huyện Vĩnh Linh tỉnh Quảng Trị” 07/2015 – 7/2016 Cấp trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống chanh, giống bưởi trồng tại Cốc Mỳ - Bát Xát - Lào Cai 7/2016 – 8/2019 Cấp trường
(Chương trình Xây dựng NTM)
Đã nghiệm thu
Xây dựng mô hình trồng dưa lưới mật hoa trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGap tại Việt yên Bắc Giang 3/2018 – 12/2018 Đề tài NCKH cấp huyện Đã nghiệm thu
Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng bón phân NPK đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống đậu tương ĐT 32 trồng xen trong vườn cây ăn quả có múi tại Việt yên Bắc Giang 3/2020 – 12/2020 Cấp trường Đã nghiệm thu
Xây dựng mô hình liên kết trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm từ cây gấc trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc phục vụ xây dựng nông thôn mới 7/2020 – 12/2021 Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu
Hoàn thiện quy trình và phát triển sản xuất các giống đậu tương ĐT32, ĐT33 tại các tỉnh phía Bắc 1/2021-12/2021 Dự án cấp Bộ
(nhánh)
Đã nghiệm thu
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng, chế biến và tiêu thụ Giảo cổ lam 5 lá (Gynostemma pentaphyllum Thunb. Makino), Khôi (Ardisia gigantifolia Stapf) theo tiêu chuẩn GACP-WHO trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 4/2024-4/2027 Dự án cấp tỉnh Chưa nghiệm thu
Hoàn thiện quy trình và phát triển sản xuất các giống đậu tương ĐT32, ĐT33 tại các tỉnh phía Bắc (Xây dựng mô hình) 1/2024-12/2024 Dự án cấp Bộ (nhánh) Chưa nghiệm thu
15. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Bằng  khen về việc đã có thành tích xuất sắc tham gia xây dựng nông thôn mới tại Lào Cai 2017
2 Bằng  khen về việc đã có thành tích xuất sắc tham gia xây dựng nông thôn mới tại Lào Cai 2019
3 Bằng khen của chủ tịch tỉnh về việc đã có thanh tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Bắc Giang 2021
16. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác :
(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)
LIÊN KẾT
dfdfsfsdf
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây