NGƯT. Nguyễn Văn Vượng

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: NGƯT. NGUYỄN VĂN VƯỢNG
2. Năm sinh: 22/12/1958                                                             3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:
    Học vị:  Tiến sĩ                                                      Năm đạt học vị: 2007
5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên chính
    Chức vụ: Nguyên Trưởng khoa Nông học
6. Địa chỉ nhà riêng: Số 814 đường Thân Nhân Trung, Bích Sơn, Việt Yên Bắc Giang
7. Điện thoại: CQ: 02403 874 265;        NR:         ; Mobile: 0915 062 838
8. Fax: 02403 874 265                                              E-mail: vuongnv@bafu.edu.vn
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân
     Tên tổ chức : Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang
     Tên người Lãnh đạo:  Nguyễn Quang Hà                             
     Điện thoại người Lãnh đạo:
     Địa chỉ tổ chức: Xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Nông nghiệp III Trồng trọt 1981
Thạc sỹ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Trồng trọt 1997
Tiến sỹ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Trồng trọt 2007
Thực tập sinh khoa học      

11. Quá trình công tác

 

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
1981 - 1983 Giáo viên Trường Trung cấp Trồng trọt Sông Lô, Tuyên Quang Huyện Yên Sơn, tỉnh Hà Tuyên
1983 - 1985 Bộ đội nghĩa vụ C25 E877 Hà Tuyên Tỉnh Hà Tuyên
1985 - 1999 Giáo viên Trường trung học kỹ thuật nông nghiệp Trung ương Huyện Việt Yên, tỉnh Hà Bắc
1999 - 2011 Trưởng khoa;
Trưởng phòng;
Giảng dạy
Trường Cao đẳng Nông - Lâm Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
2011- 2014 Trưởng phòng;
Giảng dạy
Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
2015- 01/2019 Trưởng khoa
Giảng dạy
Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
01/2019-nay Giảng viên kéo dài, Giảng dạy Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
12. Các công trình công bố chủ yếu
(liệt kê các công công trình đã công bố trên các tạp chí, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
1 Nghiên cứu đặc điểm ra hoa đậu quả, năng suất và chất lượng của các dòng, giống xoài trồng ở Việt Yên, Bắc Giang. Tác giả Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư toàn quốc. Cần Thơ, tháng 5 năm 2011, tr 159-165. 2011
2 Ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất na dai tại Hữu Lũng, Lạng Sơn. Tác giả Tạp chí NN& PTNT số ra tháng 11/2014, tr. 108-112. 2014
3 Nghiên cứu biện pháp đốn tỉa và thụ phấn bổ sung trên cây na Đồng tác giả Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư toàn quốc. Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, tháng 12 năm 2016 2016
4 Xác định khoảng cách đặt bẫy pheromone giới tính để phòng trừ sâu tơ, sâu khoang, sâu keo da láng hại một số loài rau họ hoa thập tự tại Việt Yên, Bắc Giang”. Đồng tác giả Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư toàn quốc. Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, tháng 12 năm 2016 2016
5 Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, sinh lý ra hoa, đậu quả của giống bưởi Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang"  Đồng tác giả Số tháng 12/2017 - Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Số chuyên đề giống cây trồng, vật nuôi - tập 2). Trang 97 - 102. 2017
6         Xây dựng mô hình áp dụng một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt nhằm tăng năng suất, chất lượng chuối tây tại Kim Bình, Chiêm Hóa Tuyên Quang Tác giả Số 04/2018 - Thông tin Khoa học & công nghệ  - tập 4. Trang 86 - 92. 2018
7 Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng GA3 đến tỷ lệ đậu quả, năng suất, chất lượng bưởi Xuân Vân tại Tuyên Quang. Đồng tác giả Số 15/2018 - Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trang 31 - 36. 2018
8 Nghiên cứu ảnh hưởng của thụ phấn bổ sung đến tỷ lệ đậu quả, năng suất và chất lượng bưởi Xuân Vân tại Tuyên Quang. Đồng tác giả Số 3+4/2/2019 - Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trang 38 - 42. 2019
9 Đánh giá sinh trưởng, năng suất của một số giống lúa thuần chất lượng trong vụ xuân 2017 tại Việt Yên – Bắc Giang Đồng tác giả Số /2019 - Tạp chí Khoa học công nghệ (VAAS) Trang  - . 2019
10 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ ghép một số loại quả có múi trên cây bưởi để làm cảnh tại Việt Yên, Bắc Giang Chủ biên Số 374/2019 - Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trang  31-37. 2019
11 Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện phát kỹ thuật nhằm tăng năng suất giống vải sớm Phúc Hòa tại Tân Yên, Bắc Giang Chủ biên Số   /2020 - Thông tin Khoa học & công nghệ  - tập . Trang  - . 2020
12 Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện phát kỹ thuật nhằm tăng năng suất bưởi Da xanh  tại Lục Ngạn, Bắc Giang Chủ biên Số   /2020 - Thông tin Khoa học & công nghệ  - tập . Trang  - . 2020
13 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và ảnh hưởng của các mức bón đạm đến năng suất các giống ngô lai triển vọng trên đất xám tại Bình Phước Ngô Phước Khánh, Lê Quý Tường, Nguyễn Văn Vượng Số 12/2020 - Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trang  34-41. 2020
14 Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể, giống và tỷ lệ chất giữ ẩm AMS-1 đến sinh trưởng, năng suất cây cải ngọt trồng trong chậu xốp (chủ biên) Tạp chí Rừng và Môi trường; Số 104 năm 2020, trang 38-44 2020
15 Ảnh hưởng của phân hữu cơ sinh học Phú Nông kết hợp với phân bón lá đến khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất cải củ Trang Nông tại Mỹ Tho, Tiền Giang. (chủ biên) Tạp chí Nông nghiệp & PTNT 8/2021; Số 407 năm 2021, trang 61-68. 2021
16 Thực trạng công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Khương Mạnh Hà, Nguyễn Văn Vượng, Xuân Thị Thu Thảo, Trần Thị Thanh Bình Tạp chí Khoa học & công nghệ Trường ĐH Lâm nghiệp; Số 01 năm 2022, trang 133-142. 2022
17 Ảnh hưởng của lượng phân vô cơ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất giống ngô SSC557 trên đất nâu đỏ tạiP hước Long, Bình Phước Mai Văn Hè, Nguyễn Văn Vượng, Hà Chí Trực Tạp chí Nông nghiệp & PTNT kỳ 2 tháng 12/2021; Số 423 năm 2021, trang 53 - 62. 2021
18 Ảnh hưởng của mật độ trồng và công thức phân bón đến sinh trưởng, phát triển, năng suất giống đậu tương DT51 trồng xen trong vườn bưởi giai đoạn kiến thiết cơ bản tại Việt Yên, Bắc Giang Hoàng Thị Mai, Nguyễn Văn Vượng, Dương Văn Quân, Trần Thị Trường Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam- Số 11(132)/2021: trang 45-50. 2021
19 Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất đậu tương DT51 & DT32 trồng xen trong vườn bưởi giai đoạn kiến thiết cơ bản tại Việt Yên, Bắc Giang Hoàng Thị Mai, Nguyễn Văn Vượng, Trần Thị Hiền, Trần Thị Trường Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam- Số 01(134)/2022: trang 38-45.
 
2022
20 Kết quả tuyển chọn giống và ảnh hưởng của mật độ trồng và công thức phân bón đến sinh trưởng, phát triển, năng suất giống đậu tương DT32 trồng xen trong vườn bưởi giai đoạn kiến thiết cơ bản tại Việt Yên, Bắc Giang Hoàng Thị Mai, Nguyễn Văn Vượng, Trần Thị Trường Tạp chí Nông nghiệp & PTNT kỳ 1 tháng 3/2022; Số 430 năm 2022, trang 16 - 25. 2022
21 Ảnh hưởng của biện pháp phân giải Paclobutrazol lưu tồn trong đất và lượng bón đạm lân đến năng suất phẩm chất xoài cát Hòa Lộc, tỉnh Tiền Giang Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Văn Vượng, Hà Chí Trực Tạp chí Nông nghiệp & PTNT kỳ 1 tháng 5/2022; Số 432 năm 2022, trang 21 - 27. 2022
22 Ảnh hưởng của biện pháp xử lý ra hoa và lượng bón đạm, kali đến khả năng đậu quả, năng suất, chất lượng chôm chôm Rongrien tại Chợ Lách, Bến Tre Thái Thanh Bằng, Nguyễn Văn Vượng, Hà Chí Trực, Phạm Văn Vân Tạp chí Rừng và Môi trường; Số 112 tháng 7 năm 2022, trang 22-27 2022
  Giáo trình      
1        Giáo trình dạy nghề Vi nhân giống cây Lâm nghiệp 2011 (Chương trình dạy nghề phục vụ đào tạo lao động nông thôn đến năm 2020). Chủ biên http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn  
 
2011
2         Giáo trình dạy nghề Trồng vải, nhãn 2011 (Chương trình dạy nghề phục vụ đào tạo lao động nông thôn đến năm 2020). Đồng tác giả biên soạn http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn  
2011
3         Giáo trình dạy nghề Trồng Cây làm gia vị 2012 (Chương trình dạy nghề phục vụ đào tạo lao động nông thôn đến năm 2020). Đồng tác giả biên soạn http://www.vutochuccanbo-bnn.gov.vn  
2012
4 Giáo trình: Quản lý vườn ươm và nhân giống rau hoa quả Đồng tác giả Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội 2016
5 Giáo trình Cây ăn quả Chủ biên Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội 2018
 
13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, giống cây trồng đã được cấp.
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
     
     
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
 
         
         
15. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài/đề án,
dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật điều khiển quá trình ra hoa, đậu quả một số giống vải sớm ghép cải tạo ở tỉnh Bắc Giang 2011-2012 Cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
(đã nghiệm thu)
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật ghép chồi hoa lê VH6 tại Thái Nguyên 2012 – 2014 Cấp tỉnh
Đề tài hướng dẫn Thạc sỹ
Đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ tháng 12/2014
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho cây na tại Hữu Lũng, Lạng Sơn 2013 - 2014 Đề tài hướng dẫn Thạc sỹ Đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ tháng 12/2014
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho cây na tại Lục Nam Bắc Giang. 2014- 2015 Đề tài hướng dẫn Thạc sỹ Đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ tháng 11/2014
        Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và áp dụng một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi Xuân Vân tỉnh Tuyên Quang 2014-2017 2014 - 2017 Đồng hướng dẫn NCS NCS đã bảo vệ thành công LA
        Xây dựng mô hình nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật  cải tạo vườn chuối tây trồng quảng canh trên đất dốc tại xã Kim Bình, Chiêm Hóa Tuyên Quang 2015-2016 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
(Đã nghiệm thu)
         Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất của một số giống chanh, bưởi trồng tại xã Cốc Mỳ, Bát Sát, tỉnh Lào cai 2016-2019 Cấp trường Thành viên
(Đã nghiệm thu)
         Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ ghép một số loại quả có múi trên cây bưởi và xây dựng mô hình cây bưởi làm cảnh tại trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang” 2017-2019 Cấp trường Chủ nhiệm đề tài
(Đã nghiệm thu)
“Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả kinh tế năng suất đậu tương vụ hè thu tại tỉnh Bắc Giang”. 2017-2021 Đề tài Hướng dẫn NCS (Đã bảo vệ luận văn)
         Nghiên cứu xác định giống và mật độ trồng thích hợp cho việc trồng xen đậu tương với bưởi ở giai đoạn kiến thiết cơ bản tại Việt Yên Bắc Giang 2017- 2018 Đề tài hướng dẫn Thạc sỹ (Đã bảo vệ luận văn)
          Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển và một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất chất lượng giống vải sớm Phúc Hòa tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 2017- 2018 Đề tài hướng dẫn Thạc sỹ (Đã bảo vệ luận văn)
          Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống bưởi và biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất bưởi da xanh tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 2017- 2018 Đề tài hướng dẫn Thạc sỹ (Đã bảo vệ luận văn)
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
     
     
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác
 
 
LIÊN KẾT
dfdfsfsdf
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây