Nguyễn Thị Thu Phương

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG
2. Năm sinh:   1986                                                           3. Nam/Nữ: Nữ
4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:
    Học vị: Thạc sỹ                                                      Năm đạt học vị: 2014
5. Chức danh nghiên cứu:
    Chức vụ: Giảng viên
6. Địa chỉ nhà riêng: Thôn Trung,  thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang.
7. Điện thoại: Cơ quan: 0240. 3874. 256               Mobile: 0915.932.170
8. Fax: 0240. 3874. 256                                         E-mail:nguyenphuong803@gmail.com
9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân:
     Tên tổ chức: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang
     Tên người Lãnh đạo: PGS.TS. Nguyễn Quang Hà                                
     Điện thoại người Lãnh đạo: 0916 094 189
     Địa chỉ tổ chức: Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên Công nghệ Sinh học 2009
Thạc sỹ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Công nghệ Sinh học 2014
 

11. Quá trình công tác

 

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
  1/3/2010 – 12/2013 Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học – Đại học Nông – Lâm Bắc Giang Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang
  1/2014 – nay Giảng viên Trung tâm Công nghệ Sinh học – Khoa Nông học – Đại học Nông – Lâm Bắc Giang Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang
  12. Các công trình công bố chủ yếu
(liệt kê các công trình đã công bố trên các tạp chí, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước)
  TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
  1 Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng và điều kiện Ph, nhiệt độ đến sự sinh trưởng của nấm sò Trắng
 
Tác giả Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc khối các Trường Đại học và Cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy sản 2018
  2 Chọn dòng cẩm chướng gấm (Dianthus chinensis L.) đa bội bằng xử lý đột biến colchicine in vitro trong điều kiện in vivo Thành viên Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc khối Nông - Lâm - Ngư – Thủy sản lần thứ VII 2016
  3 Quy trình nhân giống invitro cây cúc trắng đồng tiền (Chrysanthemum maximum L.) Thành viên Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ - Đại học Nông – Lâm Bắc Giang 2019
  4 Xác định và đánh giá mức độ biểu hiện của họ gen tiểu phần Nuclear factor - YC ở cây sắn (Manihot esculenta) Thành viên Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam 2019
  5 Ảnh hưởng của một số yếu tố đến nuôi cấy tạo cây và củ invitro của giống khoai tây FAVORITE Thành viên Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn 2019
  6 Sử dụng chỉ thị phân tử SSRs đánh giá sự đa dạng di truyền của tập đoàn nấm mốc (Aspergillus oryzae) Chủ nhiệm Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ - Đại học Nông – Lâm Bắc Giang 2019
  7 Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng, điều kiên pH và nhiệt độ đến sự sinh trưởng và phát triển của nấm Sò trắng Chủ nhiệm Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc khối Nông – Lâm – Ngư - Thủy sản lần thứ VIII 2019
  8 Xác định và đánh giá mức độ biểu hiện của gen tiểu phần Nuclear factor – YC ở cây sắn Thành viên Tạp chí khoa học công nghệ việt nam 2019
  9        
  13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, giống cây trồng đã được cấp
  TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
       
  14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn
  TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
         
15. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài/đề án,
dự án,nhiệm vụ khác
đã chủ trì
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Nghiên cứu  sản xuất thử nghiệm một số giống nấm ăn tại trường ĐH Nông – Lâm Bắc Giang  5/2016 – 12/2017 Cấp trường Đã nghiệm thu
Xây dựng mô hình sản xuất giống và thử nghiệm nuôi trồng một số giống nấm ăn nhập nội góp phần vào việc phát triển sản phẩm chủ lực tỉnh Bắc Giang 06/2019 – 07/2020 Cấp trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm dung dịch dinh dưỡng hữu cơ trong trồng rau thủy canh tại huyện Việt Yên – Bắc Giang 7/2019 – 06/2020 Cấp trường Đã nghiệm thu
Sản xuất thử nghiệm nấm Cordyceps militaris tại trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang 9/2021-8/2022 Cấp trường Chưa nghiệm thu
Tên đề tài/đề án,
dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Thử nghiệm nhân nhanh invitro một số giống khoai tây mới và khả năng sinh trưởng năng suất khoai tây được trồng từ các giống vật liệu khác nhau. 5/2016 – 12/2017   Đã nghiệm thu
Chọn dòng cẩm chướng gấm (Dianthus chinensis L.) đa bội bằng xử lý đột biến colchicine in vitro 1/2014 – 12/2014   Đã nghiệm thu
Chọn dòng cẩm chướng gấm (Dianthus chinensis L.) đa bội bằng xử lý đột biến colchicine in vitro trong điều kiện in vivo 1/2015 – 12/2015   Đã nghiệm thu
Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm TrichoBAFU, sử dụng chế phẩm TrichoBAFU trong sản xuất phân bón vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp 1/2021- 12/2021   Đã nghiệm thu
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Tham dự hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 8
'Chế phẩm Trichoderma - Giải pháp nông nghiệp bền vững'
2019
2 Tham dự hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 9
'Chế phẩm PBS nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng trong phát triển nông nghiệp hữu cơ'
2021
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác
 
LIÊN KẾT
dfdfsfsdf
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây