TS. Nguyễn Bình Nhự

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN BÌNH NHỰ                    Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 05 – 5 - 1960                Nơi sinh: Gia Bình - Bắc Ninh         
Quê quán: Gia Bình - Bắc Ninh                        Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sỹ                                   Năm, nước nhận học vị: 2011
Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính. Năm bổ nhiệm: 2002
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Khoa
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Nông học - Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang – Bích Sơn - Việt Yên - Bắc Giang                     
Điện thoại liên hệ:  CQ: 02403.840.265             NR:                DĐ: 0979.874.534
Fax:                                                                      Email: nhudhnlbg@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính Quy     
Nơi đào tạo: Đại học nông nghiệp II
Ngành học: Trồng trọt
Nước đào tạo: Việt Nam                                  Năm tốt nghiệp: 1983
Bằng đại học 2:                                               Năm tốt nghiệp:
  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Trồng trọt                 Năm cấp bằng: 1997
Nơi đào tạo: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam
  • Tiến sĩ chuyên ngành:                                           Năm cấp bằng: 2011
Nơi đào tạo: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
  • Tên luận án: “Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống cây trồng vùng Trung du tỉnh Bắc Giang”
3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh
2.
Mức độ sử dụng: Thành thạo
Mức độ sử dụng:
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1983- 1985 Trường TH Trồng trọt Sông Lô Giáo viên
1985- 1987 E51 - F431 Chiến sỹ
1987 – 1999 Trường TH kỹ thuật NN Trung ương Giáo viên - Trưởng bộ môn
1999 - 2011 Trường Cao đẳng Nông lâm Giảng viên - Trưởng khoa
2011 đến nay Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang Giảng viên - Trưởng khoa
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xác định cơ cấu cây trồng cho vùng đất dựa vào nước trời ở huyện Lục nam- Hà Bắc 1994/1996 Đề tài Thạc sỹ nông nghiệp Chủ đề tài
2 Nghiên cứu thực trạng cơ cấu cây trồng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất tại vùng đồi gò tỉnh Bắc Giang 2005 Đề tài cơ sở cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
3 Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau và hoa và rau an toàn tại Trường Cao đẳng Nông lâm 2009/2011 Đề tài cơ sở cấp Bộ Thành viên tham gia
4 Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống cây trồng  vùng trung du tỉnh Bắc Giang 2005/2011 Đề tài luận án Tiến sỹ Chủ đề tài
5 Nghiên cứu khả năng thích ứng và tác dụng bảo vệ, cải tạo đất của một số cây trồng xen trong trong vườn vải khép tán 2011/2014 Đề tài cơ sở cấp Bộ Chủ nhiệm đề tài
6 Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước và sử dụng có hiệu quả không gian trong sản xuất rau và hoa tại khu vực nhà kính Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang 2013 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài
7 Xây dựng mô hình sản xuất hoa nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cây trồng trên đất lúa tại Bắc Giang 2014 Đề tài cơ sở cấp Tỉnh Chủ nhiệm đề tài
 
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Kết quả nghiên cứu một số biện pháp tăng cường độ ẩm đất trong mùa khô trên vùng đất đồi Bắc Giang 1999 Tạp chí Khoa học Đất số 12, trang 36 - 38
2 Ảnh hưởng của liều lượng và kỹ thuật bón đến hiệu lực của phân lân trên đất đỏ vàng phiến thạch sét vùng đồi nói thấp và đất bạc màu tỉnh Bắc Giang
 
2000 Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ trong nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 1996 - 2000
  Tìm hiểu hiệu quả kinh tế của một số mô hình canh tác trên trân đất bạc màu vùng trung du Bắc Giang
 
2000 Kết quả nghiên cứu khoa học, Quyển Ĩ Viện KHKTNNVN, NXB Nông nghiệp, 2000
3 Hiệu lực của phân lân đối với một số giống lúa mới ngắn ngày trọng vụ mùa tại vùng trung du tỉnh Bắc Giang 2004 Tạp chí Khoa học Đất số 20, trang 62 - 66
4 Ảnh hưởng của mức bón kết hợp đạm lân khác nhau đến sinh trưởng, phát triển và năng suất khoai tây trên đất bạc màu tỉnh Bắc Giang 2007 Tạp chí Khoa học đất
số 27, trang 85 - 88
5 Tình hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất cây lương thực tại vùng trung du tỉnh Bắc Giang 2009 Tạp chí Khoa học đất
số 31, trang 161 -165
6 Hiệu quả bảo vệ đất giữ ẩm của biện pháp trồng xen trên đất đồi gò trồng sắn tại vùng trung du Bắc Giang 2011 Tạp chí Khoa học đất số 36, trang 142 -145
7 Ảnh hưởng của việc trồng xen mạch môn đến đặc tính đất và sinh trưởng, năng suất vải 2014 Tạp chí Khoa học công nghệ Bộ NN&PTNT
Tháng 11/2014, trang 103- 107
8 Điều tra thành phần sâu hại lúa và biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ bằng chế phẩm thuốc thảo mộc vụ xuân tại huyện Gia Bình Tỉnh Bắc ninh   Tạp chí Khoa học công nghệ Nông nghiệp Việt Nam Số 8 (93/2018, trang 62 – 67.
LIÊN KẾT
dfdfsfsdf
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây