TS. Nguyễn Văn Hoàn

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: Nguyễn Văn Hoàn                                    Giới tính: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1977                            
Nơi sinh: Xã Vũ Xá – Huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang
Quê quán: Xã Vũ Xá – Huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang      Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Tiến sỹ                         Năm, nước nhận học vị: 2011, Việt Nam
Chức vụ: Trưởng khoa
Đơn vị công tác: Khoa Lâm nghiệp - Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Phú Mỹ 1, Phường Dĩnh Kế, Tp Bắc Giang    
Điện thoại liên hệ:  CQ: (0240)3674.525          DĐ: 0982.130.403
Fax:                                                                    Email: hn1412@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Khoa sinh – Trường Đại học sư phạm Hà Nội
Ngành học: Sinh                                                             Năm tốt nghiệp: 2001
2. Sau đại học
 • Thạc sĩ chuyên ngành: Sinh thái học                      Năm cấp bằng: 2006
Nơi đào tạo: Đại học Thái Nguyên
 • Tiến sĩ chuyên ngành: Sinh thái học                       Năm cấp bằng: 2011
Nơi đào tạo: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Tên luận án: Nghiên cứu đặc điểm tái sinh và phục hồi rừng tự nhiên tại khu bảo tồn Tây Yên Tử - Bắc Giang
3. Ngoại ngữ:         Anh                                       Mức độ sử dụng: C
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
10/2001 – 8/2009 Trường THPT Phương Sơn – Lục Nam Giáo viên
8/2009 – 8/2011 Trung tâm KN – Khuyến ngư Bắc giang Chuyên viên
8/2011 – 9/2013 Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang Giảng viên
9/2013 - Nay Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang Trưởng khoa
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng Năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1

Xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại một số tỉnh trung du miền núi phía Bắc

2023

Bộ Chủ nhiệm
2 Xây dựng mô hình trồng cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa) theo tiêu chuẩn GACP-WHO. 2017 Trường Chủ nhiệm
3 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây Vối thuốc (Schima wallichii Choisy) tại vườn ươm khoa Lâm nghiệp phục vụ trồng rừng cây gỗ lớn của tỉnh Bắc Giang 2017 Trường
Đồng
Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mẫu máy sấy sử dụng cho sấy (lá, cành, thân, củ) cây Chùm ngây (M. oleifera) dùng làm trà, nghiền bột 2016 Tỉnh Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu xây dựng vườn thực vật tại trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang 2015 Bộ Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu phát triển loài cây Chùm ngây (Moringa oleifera) góp phần bảo tồn nguồn gen và phát triển vùng cây dược liệu cho tỉnh Bắc Giang 2014 Tỉnh Chủ nhiệm
7 Xác định công thức bón phân NPK đến khả năng sinh trưởng của cây Lát hoa (Chukrasia tabularis A.Fuss) ở giai đoạn vườn ươm phục vụ xây dựng nông thôn mới ở xã Tuấn Đạo 2013 Trường Chủ nhiệm
 
 2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
 1.  
Đa dạng các yếu tố địa lý cây thuốc trong các trạng thái thảm thực vật phục hồi huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang
2018
Thông tin Khoa học và Công nghệ, Đại học Nông lâm Bắc Giang
 1.  
Đánh giá tình hình sinh trưởng và hiệu quả kinh tế trồng cây Trà hoa vàng (cammelia euphlebia)
2017
Tạp chí Nông Nghiệp và Phát tiển nông thôn
 1.  
Nghiên cứu tỷ lệ nảy mầm, ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng của cây Vối thuốc giai đoạn vườn ươm 2017 Tạp chí Nông Nghiệp và Phát tiển nông thôn
 1.  
Đa dạng yếu tố địa lý của thảm thực vật phục hồi huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang 2017 Tạp chí Nông Nghiệp và Phát tiển nông thôn
 1.  
Đa dạng thực vật bậc cao có mạch trong các trạng thái thảm thực vật thứ sinh huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang 2016 Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 13 (kỳ 1 tháng 7) năm 2016
 1.  
Đa dạng thực vật bậc cao có mạch trong các trạng thái thảm thực vật phục hồi ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 2014 Tạp chí Nông Nghiệp và Phát tiển nông thôn
 1.  
Thảm thực vật khu vực Phân ban Khe Rỗ, Khu bảo tồn Thiên nhiên Tây Yên Tử tỉnh Bắc Giang 2014 Tạp chí Nông Nghiệp và Phát tiển nông thôn
 1.  
Nghiên cứu hiện trạng thảm thực vật rừng phòng hộ hồ cấm sơn tỉnh Bắc Giang 2013 Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp
 1.  
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc trạng thái rừng IIa và IIIa2 làm cơ sở đề xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm quản lý rừng bền vững huyện sơn động tỉnh Bắc Giang 2013 Tạp chí Khoa học lâm nghiệp
 1.  
Đặc điểm thảm thực vật tre gỗ hỗn giao ở khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử tỉnh Bắc Giang 2013 Báo cáo Khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật. Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 5
 1.  
Đặc điểm tái sinh tự nhiên ở khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử Bắc Giang 2011 Báo cáo Khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật. Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 4.
 1.  
Nghiên cứu sự biến đổi tính chất lý, hoá và vi sinh vật trong đất của một số kiểu thảm thực vật phục hồi tự nhiên ở khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang 2010 Tạp chí Nông Nghiệp và Phát tiển nông thôn
 1.  
Kết quả nghiên cứu về khả năng phục hồi rừng sau nương rãy ở phân ban Khe Rỗ - khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, Bắc Giang 2009 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 1.  
Đặc điểm một số kiểu thảm thực vật tái sinh tự nhiên ở tỉnh Bắc Giang 2009 Tạp chí Kinh tế Sinh thái
 1.  
Nghiên cứu hiện trạng thảm thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang 2009 Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 1.  
Đa dạng thành phần loài và nhóm dạng sống trong các kiểu thảm thực vật tái sinh ở khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử 2009 Báo cáo Khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật. Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 3.
 1.  
Bước đầu nghiên cứu đặc điểm quá trình tái sinh tự nhiên tại vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, Bắc Giang 2006 Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 1.  
Bước đầu nghiên cứu đa dạng các loài cây thuốc ở khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, Bắc Giang 2006 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên.
LIÊN KẾT
dfdfsfsdf
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây