Trần Thị Hiền

1. Họ và tên: TRẦN THỊ HIỀN
2. Năm sinh:   1987                                                       3. Nam/Nữ: Nữ
4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:
    Học vị: Thạc sỹ                                                      Năm đạt học vị: 2014
5. Chức danh nghiên cứu:
    Chức vụ: Giảng viên
6. Địa chỉ nhà riêng: Thôn Vĩnh Thế - Xã Đại Xuân – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh
7. Điện thoại: Cơ quan: 0240. 3874. 256               Mobile: 0976832347
8. Fax: 0240. 3874. 256                                         E-mail:hien15488@gmail.com
9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân:
     Tên tổ chức: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang
     Tên người Lãnh đạo: PGS.TS. Nguyễn Quang Hà                                
     Điện thoại người Lãnh đạo: 0916 094 189
     Địa chỉ tổ chức: Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Học viện Nông nghiệp Việt Nam Công nghệ Sinh học 2009
Thạc sỹ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Công nghệ Sinh học 2014
 

11. Quá trình công tác

 

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
  1/3/2010 – 12/2013 Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học – Đại học Nông – Lâm Bắc Giang Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang
  1/2014 – 10/2016 Giảng viên Trung tâm Công nghệ Sinh học – Khoa Nông học – Đại học Nông – Lâm Bắc Giang Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang
  10/2016 đến nay Giảng viên Bộ môn Bảo vệ thực vật - Khoa Nông học – Đại học Nông – Lâm Bắc Giang Thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang
 12. Các công trình công bố chủ yếu
(liệt kê các công trình đã công bố trên các tạp chí, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước)
  TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
  1 Chọn dòng cẩm chướng gấm (Dianthus chinensis L.) đa bội bằng xử lý đột biến colchicine in vitro trong điều kiện in vivo Đồng tác giả Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc khối Nông - Lâm - Ngư – Thủy sản lần thứ VII 2016
  2 Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp xử lý EMS đến khả năng phát sinh đột biến và hàm lượng alkaloid tổng số của cây dừa cạn (Catharathus roues (L),  G. Don) in vitro Tác giả Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc khối các Trường Đại học và Cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy sản 2018
  3 Ảnh hưởng của “tuổi cây”, mật độ và nguồn vật liệu giống đến sự sinh trưởng và năng suất khoai tây,
 
Tác giả Tạp chí khoa học nông nghiệp và phát triển
Số 1 (6/2019)Tr35-41
2019
  4 Quy trình nhân giống invitro cây cúc trắng đồng tiền (Chrysanthemum maximum L.) Đồng tác giả Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ - Đại học Nông – Lâm Bắc Giang 2019
  5 Ảnh hưởng của một số yếu tố đến nuôi cấy tạo cây và củ invitro của giống khoai tây FAVORITE Đồng tác giả Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 2019
  6 Khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống chanh trồng tại Cốc mỳ - Bát Xát – Lào cai, Đồng tác giả Tạp chí Giáo Chức 2020
  7 Ảnh hưởng của mật độ trồng và lượng Kali bón đến sinh trưởng , phát triển năng suất của giống đâu tương ĐT 84 trồng xen trong vườn ươm giai đoạn kiến thiết cơ bản, Đồng tác giả Tạp chí Khoa học đại học Tân Trào 2020
  8 Ảnh hưởng của liều lượng bón phân đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất củ của một giống hoa lay ơn (Gladiolus Communis) nhập nội
 
Tác giả Tạp chí khoa học nông nghiệp và phát triển
Số 1 (6/2019)Tr35-41
2022
  9 Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất đậu tương ĐT51 và ĐT32 trồng xen trong vườn bưởi giai đoạn kiến thiết cơ bản tại Việt Yên, Bắc Giang Đồng tác giả Tạp chí Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 1 (133)2022 Tr15-30
 
2022
  10 Completing the process of creating vitro plant in vitro DTLD Gerbera Jamesonil Bolus  Tác giả Tạp chí khoa học và công nghệ 2022
  13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, giống cây trồng đã được cấp
  TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
       
  14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn
  TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
         
15. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài/đề án,
dự án,nhiệm vụ khác
đã chủ trì
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
1. Thử nghiệm nhân nhanh in vitro một số giống khoai tây mới và khả năng sinh trưởng,  năng suất khoai tây được trồng từ các vật liệu giống khác nhau (4/2016-12/2017)
 
4/2016-12/2017 Đề tài cấp trường Đã nghiệm thu
Tên đề tài/đề án,
dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
1.Chọn dòng cẩm chướng gấm (Dianthus chinensis L.) đa bội bằng xử lý đột biến colchicine in vitro trong điều kiện in vivo 1/2015 – 12/2015 Cấp trường Đã nghiệm thu
2.Nghiên cứu tính thích ứng của chuối tiêu hồng tại Vĩnh Linh – Quảng Trị 8/2015-8/2016 Cấp trường Đã nghiệm thu
3.Nghiên cứu  sản xuất thử nghiệm một số giống nấm ăn tại trường ĐH Nông – Lâm Bắc Giang  5/2016 – 12/2017 Cấp trường Đã nghiệm thu
4.Áp dụng kỹ thuật nhân giống in vitro sản xuất một số giống cúc tại trường Đại học Nông lâm Bắc Giang 5/2017-12/2018
 
Cấp trường Đã nghiệm thu
5.      
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm)
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác
 
LIÊN KẾT
dfdfsfsdf
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây