Nguyễn Tuấn Khôi

1. Họ và tên: NGUYỄN TUẤN KHÔI
2. Năm sinh:      12/12/1989                                                      3. Nam/Nữ: Nam
 
4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:
    Học vị:                   Tiến sĩ Khoa học sinh học       Năm đạt học vị: 2023
5. Chức danh nghiên cứu:
    Chức vụ:
6. Điện thoại: Tổ chức: ĐH Nông – Lâm Bắc Giang  Mobile: ........................
7. Fax:                  02403874265                                    E-mail: bafu.edu.vn
8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký:
     Tên tổ chức : Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
     Tên người Lãnh đạo:     PGS. TS. Nguyễn Quang Hà                           
     Điện thoại người Lãnh đạo: 0916 094 189    
     Địa chỉ tổ chức:  TT Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khoa học cây trồng 2011
Thạc sỹ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Khoa học cây trồng 2014
Nghiên cứu sinh Đại học Tổng hợp Liên Bang Viễn Đông – Liên Bang Nga Khoa học sinh học 2023
 

10. Quá trình công tác

 

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
  04/2014 – 04/2015 Giảng viên tập sự Khoa Nông học Đại học Nông Lâm Bắc Giang
  05/2015 đến nay Giảng viên Khoa Nông học Đại học Nông Lâm Bắc Giang
   
11. Các công trình công bố chủ yếu
(liệt kê các công trình đã công bố trên các tạp chí, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước)
  TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
Năm công bố
  1 Ảnh hưởng của chế phẩm xử lý hạt đến sinh trưởng, phát triển, năng suất đậu tương ĐT26 tại Gia Lâm – Hà Nội Tác giả Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2015
  2 Bước đầu áp dụng hệ thống «Nông nghiệp thông minh» ứng dụng vào sản xuất rau thuỷ canh tại trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang Tác giả Tạp chí Công thương 2017
  3 Xây dựng mô hình áp dụng một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt nhằm tăng năng suất, chất lượng chuối tây tại Kim Bình, Chiêm Hoá, Tuyên Quang Đồng tác giả Tạp chí thông tin Khoa học và Công nghệ Đại học Nông Lâm Bắc Giang 2018
 
  4 Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và công thức bón phân đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa nếp N612 trong vụ Xuân năm 2017 tại Nghệ An Tác giả Tạp chí Lạc Hồng 2018
 
  5 Nutritional composition of some fruits harvested in the ripening period cultivated in Vietnam Đồng tác giả Bioscience Research 2019
 
  6 Physiological and biochemical changes in tomato fruit (Solanum lycopersicum L.) during growth and ripening cultivated in Vietnam
 
Đồng tác giả
 
Bioscience Research 2019
  7 Effect of different planting densities and fertilizer rates on corn yield and yield components under Northern Vietnam growing conditions
 
Đồng tác giả EM International 2019
  8 Breeding and testing single-cross maize hybrid QT55 in provinces in the North, South Central and Central Highlands of Vietnam
 
Đồng tác giả International DOI Foundation
 
2019
  9 QT68: A New Single Cross Maize Hybrid for the North Central Provinces of Vietnam
 
Đồng tác giả International Journal on Emerging Technologies
 
2020
  10 The position of the genus Camellia L. (Theaceae) in some classification systems
 
Đồng tác giả University proceedings. Volga region. Natural sciences
 
2021
  12. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, giống cây trồng đã được cấp
  TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
       
  13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn
  TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
         
14. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
 
Tên đề tài/đề án,
dự án,nhiệm vụ khác
đã chủ trì
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
15. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Giấy chứng nhận thành tích xuất sắc trong cuộc thi : “Hackafarm Innovation Camp Vietnam” tại Hà Nội 2016
2 Giấy chứng nhận là thành viên của chương trình “Hợp tác và tập huẩn quốc tế về lĩnh vực Nông nghiệp thông minh” tại Ấn Độ 2016
3 Giấy chứng nhận thành tích xuất sắc trong chương trình :”Sản xuất và tiếp thị rau hữu cơ” tại Thái Lan 2017
4 Bằng khen Tỉnh đoàn Bắc Giang trong cuộc thi: “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong nông nghiệp tỉnh Bắc Giang” 2017
     
16. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác :
(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)
LIÊN KẾT
dfdfsfsdf
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây