TS. Hoàng Thị Thao

1. Họ và tên: Hoàng Thị Thao
2. Năm sinh:     18/11/1984                                                     3. Nam/Nữ:  Nữ
4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:
    Học vị: Tiến Sĩ                                                                  Năm đạt học vị: 2017
5. Chức danh nghiên cứu:
    Chức vụ: Giảng viên - Phó trưởng khoa Nông học
6. Địa chỉ nhà riêng: Khu tập thể trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang  
7. Điện thoại: CQ: 02403 674 529              ; NR:                            ; Mobile: 0979 877435
8. Fax:                                                                        E-mail: hoangthithaocnsh@gmail.com
9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân
     Tên tổ chức : Giảng viên khoa Nông học – Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang
     Tên người Lãnh đạo: TS. Nguyễn Văn Hoàn Trưởng khoa                                 
     Điện thoại người Lãnh đạo: 0982 130403
     Địa chỉ tổ chức: Tầng 2 – nhà B4

 

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn
Đại học Đại học Thái Nguyên CN sinh học
Thạc sĩ Đại học Thái Nguyên Công nghệ sinh học
Tiến sĩ Đại học Thái Nguyên Sinh học
(chuyên ngành: Di truyền học)

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
Từ  2008-2010 Giảng dạy hợp đồng Khoa Công nghệ sinh học Trường CĐ Nông – Lâm Bắc Giang
Từ  2011-2013 Giảng viên Khoa Công nghệ sinh học Trường ĐH Nông – Lâm Bắc Giang
Từ 2013 - nay Giảng viên Khoa Nông học Trường ĐH Nông – Lâm Bắc Giang
 
 
12. Các công trình công bố chủ yếu
(liệt kê các công công trình đã công bố trên các tạp chí, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
1 Expression analysis of recombinant Vigna radiata plant defensin 1 protein in transgenic tobacco plants Tác giả bài báo Journal of Applied Biology & Biotechnology
2 Khả năng kháng mọt và đặc điểm của gen VrPDF1 của một số giống đậu xanh (Vigna radiata L. Wilzeck). Tác giả bài báo Tạp chí công nghệ sinh học -Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3 Chuyển gen VrPDF1 nhờ A. tumefaciens ở cây đậu xanh. Tác giả bài báo Tạp chí khoa học&Công nghệ – Đại học Thái Nguyên.
4 Nghiên cứu mối quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh Vigna radiata L.
Wilczek bằng kỹ thuật RAPD
Đồng tác giả bài báo Tạp chí khoa học&Công nghệ – Đại học Thái Nguyên.
5 Vigna radiata mRNA for defensin protein (PDF1 gene), cultivar DX22 Tác giả trình tự gen Ngân hàng gen Quốc tế (GenBank): LN913083.1
6 Vigna radiata mRNA for defensin protein (PDF1 gene), cultivar Dautam. Tác giả trình tự gen GenBank: LN913082.1
7 Vigna radiata plant defensin (PDF1) gene (DNA), cultivar Dautam. Tác giả trình tự gen GenBank: LT797533.1
8 Vigna radiata plant defensin (PDF1) gene (DNA), cultivar DX22. Tác giả trình tự gen GenBank: LT797534.1
9 Tách dòng và biêu hiện gen VrPDF1 từ cây đậu xanh Tác giả bài báo Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
10 Nghiên cứu cấu trúc gen mã hóa Nucleafacter – YB ở sắn liên quan đến tính chống chịu điều kiện bất lợi Thành viên bài báo Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam,
11 Xác định và đánh giá mức độ biểu hiện của họ gen mã hóa tiểu phần Nuclear factor –YC ở cây sắn (Manihot esculenta) Thành viên bài báo Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam,
12 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón NPK đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, của giống lạc L14 và L23 trồng vụ đông ở Việt Yên Bắc Giang Thành viên bài báo Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
13 Thiết lập và đánh giá hiệu quả quy trình chuyển gen VrD1 trên giống đậu xanh DX22 Tác giả bài báo Tạp chí Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam,
14 Nhân nhanh giống Bạch đàn CT3 nuôi cấy in vitro Tác giả bài báo Tạp chí Khoa học Nông nghiệp và phát triển khoa học- ĐH Nông – Lâm Bắc Giang
15      
16 Tuyển chọn và xác định mật độ, lượng bón đạm hợp lý đối với giống lúa triển vọng tại Thái Bình Thành viên bài báo Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
17 Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa thích hợp cho phát triển sản xuất tại Tây Nguyên Thành viên bài báo Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
18 Ảnh hưởng của mật độ và lượng bón Kali, lân, kẽm đến sinh trưởng, năng suất giống đậu xanh DX208 trồng trên đất phù sa cổ tại Mỹ tho, Tiền Giang Tác giả bài báo Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
19 Đánh giá đặc điểm hình thái, chất lượng cảm quan của một số mẫu giống lúa địa phương thu thập ở tỉnh Sơn La (Việt Nam) và Luongnamtha (Lao) Thành viên bài báo Tạp chí Rừng và môi trường
20 Aristolochia versicolor S.M. Hwang (Aristolochiaceae), a new record for the flora of Vietnam Thành viên bài báo VietNam Journal of Science , Techology and Engineeging
21 Oreocharis phuongii (Gesneriaceae), a new species from central Vietnam. Thành viên bài báo Phytokeys
22 Đánh giá, tuyển chọn giống ngô lai LT888 tại các tỉnh phía Bắc Thành viên bài báo  
13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, giống cây trồng đã được cấp.
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
     
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
       
15. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài/đề án,
dự án, nhiệm vụ đã chủ trì tham gia
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
1 . Bước đầu tìm hiểu kỹ thuật nhân giống in vitro giống chuối Ngự Đại Hoàng  Tháng 1-12/2012 Đề tài cấp trường
(Chủ nhiệm đề tài)
Tên đề tài/đề án,
dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
1.  Hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro giống chuối Ngự Đại Hoàng Tháng 1-12/2013 Đề tài cấp trường
(Thành viên tham gia)
2. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống Bạch đàn CT3 cho trồng rừng sản xuất tại tỉnh Bắc Giang Từ 2016 - 2017 Đề tài cấp trường
(Thành viên tham gia)
3. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón NPK đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lạc L14 và L23 trồng vụ Đông ở Việt Yên, Bắc Giang 2018 Đề tài cấp trường
(Thành viên tham gia)
4. Thu thập và bảo tồn giống lúa bao thai hồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2016-2019 Đề tài cấp trường
(Thành viên tham gia)
5. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng giống nho hạ đen nhập nội từ Trung Quốc tại khu vực Trung du miền núi phía Bắc. 2020-2022 Đề tại cấp bộ tiềm năng
(Thành viên tham gia)
LIÊN KẾT
dfdfsfsdf
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây