Chu Thùy Dương

1. Họ và tên: Chu Thùy Dương
2. Năm sinh: 1988                                        3. Nam/Nữ: Nữ
4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:
    Học vị: Thạc sỹ                                                     Năm đạt học vị: 2014
5. Chức danh nghiên cứu:
    Chức vụ: Giảng viên
6. Địa chỉ nhà riêng: Ngõ 1 đường Nguyễn Văn Ty, Khu dân cư Bắc thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
7. Điện thoại: CQ:                          ; NR:                                ; Mobile: 0943.671.769
8. Fax:                                                                        E-mail: duongct@bafu.edu.vn
9. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm:
Tên tổ chức: Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
Điện thoại: 0204. 3874. 256   Fax: 0204. 3874. 256   E-mail: bafu@edu.vn
Địa chỉ: Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Nông nghiệp Hà Nội Công nghệ Sinh học 2010
Thạc sỹ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Công nghệ Sinh học 2014
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

11. Quá trình công tác

Thời gian

 

Vị trí công tác

Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
1/3/2011 – 12/2013 Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học – Đại học Nông - Lâm Bắc Giang Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang
1/2014 - nay Giảng viên Trung tâm Công nghệ Sinh học – Khoa Nông học – Đại học Nông - Lâm Bắc Giang Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang
12. Các công trình công bố chủ yếu
TT Tên công trình
(bài báo, công trình...)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Năm công bố Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
1 Tạo cây cẩm chướng gấm (Dianthus chinensis L.) đa bội bằng xử lý đột biến colchicine in vitro Chủ nhiệm 2014 Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
2 Chọn dòng cẩm chướng gấm (Dianthus chinensis L.) đa bội bằng xử lý đột biến colchicine in vitro trong điều kiện in vivo Chủ nhiệm 2016 Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc khối Nông - Lâm - Ngư – Thủy sản lần thứ VII
3 Tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus có khả năng sinh protease và nhân dòng gen sinh protease trong E.coli DH5 Thành viên 2018 Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ - Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang
4 Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng, điều kiện pH và nhiệt độ đến sự sinh trưởng và phát triển của nấm sò trắng Thành viên 2019 Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc khối Nông - Lâm - Ngư – Thủy sản lần thứ VIII
5 Quy trình nhân giống invitro cây cúc trắng đồng tiền (Chrysanthemum maximum L.) Chủ nhiệm 2019 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp và phát triển - Đại học Nông – Lâm Bắc Giang
6 Xác định và đánh giá mức độ biểu hiện của họ gen tiểu phần Nuclear factor - YC ở cây sắn (Manihot esculenta) Thành viên 2019 Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam
7 Ảnh hưởng của một số yếu tố đến nuôi cấy tạo cây và củ invitro của giống khoai tây FAVORITE Thành viên 2019 Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp…
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
     
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
       
15. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài/đề án, dự án,  nhiệm vụ khác
đã chủ trì
Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài/đề án, dự án, 
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Chọn dòng cẩm chướng gấm (Dianthus chinensis L.) đa bội bằng xử lý đột biến colchicine in vitro trong điều kiện in vivo 1/2015 – 12/2015 Đề tài cấp Trường
 
Đã nghiệm thu
Áp dụng kỹ thuật nhân giống in vitro sản xuất một số giống cúc tại Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang 5/2017 – 12/2018 Dự án KHCN cấp Trường Đã nghiệm thu
Tiếp nhận và cải tiến quy trình công nghệ nuôi cấy mô cây bạch đàn (Eucalyptus urophylla) dòng U6 tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang 3/2021 – 12/2021 Đề tài cấp trường Đã nghiệm thu
Tên đề tài/dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)
Thuộc Chương trình
(nếu có)
Tình trạng đề tài/đề án, dự án, 
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
Thử nghiệm nhân nhanh invitro một số giống khoai tây mới và khả năng sinh trưởng năng suất khoai tây được trồng từ các giống vật liệu khác nhau. 5/2016 – 12/2017 Đề tài cấp Trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu  sản xuất thử nghiệm một số giống nấm ăn tại trường ĐH Nông – Lâm Bắc Giang  5/2016 – 12/2017 Đề tài cấp Trường Đã nghiệm thu
Sản xuất và thử nghiệm một số giống nấm nhập nội tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang 6/2019 – 7/2020 Đề tài cấp Trường Đã nghiệm thu
Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm TrichoBAFU, sử dụng chế phẩm TrichoBAFU trong sản xuất phân bón vi sinh từ phế phụ phẩm Nông nghiệp 1/2021 – 12/2021 Đề tài cơ sở cấp tỉnh Đã nghiệm thu
Sản xuất thử nghiệm nấm Cordyceps militaris tại Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang 9/2021 -8/2022 Dự án KHCN cấp trường Đang thực hiện
16. Giải thưởng
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
  Giải khuyến khích hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 8 năm 2018 -2019
Giải pháp “Chế phẩm Trichoderma – giải pháp nông nghiệp bền vững” (thành viên tham gia)
Năm 2019
  Giải khuyến khích hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 9 năm 2020 – 2021
Giải pháp “Chế phẩm PBS nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng trong phát triển nông nghiệp hữu cơ”  
(thành viên tham gia)                                                                                                                                                                               
Năm 2021
LIÊN KẾT
dfdfsfsdf
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây