Cán bộ, giảng viên

ln(1)
Nguyễn Văn Hoàn
- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ: Trưởng khoa
- Email: hn1412@gmail.com
- Điện thoại: 0982 130 403
- Lý lịch khoa học (chi tiết)


Hoàng Thị Thao

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ: Phó trưởng khoa
- Email: hoangthithaocnsh@gmail.com
- Điện thoại: 0978 774 435

- Lý lịch khoa học (chi tiết)


NGƯT. Nguyễn Văn Vượng

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ: Giảng viên
- Email: vuongdhnlbg@gmail.com
- Điện thoại: 0915 062 838
- Lý lịch khoa học (chi tiết)
TS. Nguyễn Bình Nhự
- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ: Giảng viên
- Email: nhunb@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 0979 874 534
- Lý lịch khoa học (chi tiết)


GS. Đào Thanh vân

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức danh: Giáo sư - GVCC
- Email: vannga01@gmail.com
- Điện thoại: 0912039940
- Lý lịch khoa học (chi tiết)


Trần Thị Hiền

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ: Phó trưởng BM BVTV
- Email: hien15488@gmail.com
- Điện thoại: 0976832347
- Lý lịch khoa học (chi tiết)


Nguyễn Thị Ngọc

- Trình độ: Thạc sĩ 
- Chức danh: Giảng Viên
- Email: ngoc.bafu.edu@gmail.com
- Điện thoại: 01659 321 345
- Lý lịch khoa học (chi tiết)


Bùi Thị Thu Trang

- Trình độ: Thạc sĩ 
- Chức vụ: Giảng Viên
- Email: thutrangdhnlbg@gmail.com
- Điện thoại: 0974626632
- Lý lịch khoa học (chi tiết)

 


Hoàng Thị Mai

- Trình độ: Thạc sĩ - NCS
- Chức danh: Giảng Viên
- Email: hoangmainl@gmail.com
- Điện thoại: 0984 075 440
- Lý lịch khoa học (chi tiết)


Nguyễn Thị Thu Hiền

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ: Kỹ sư
- Email: thuhiennlbg@gmail.com
- Điện thoại: 0987836808

Nguyễn Tuấn Khôi

- Trình độ: Thạc sĩ - NCS
- Chức danh: Giảng Viên
- Email: khoint@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 01649.09.0000
- Lý lịch khoa học (chi tiết)

cb(5)

 

Nguyễn Kiên Trung

- Trình độ: Thạc sĩ - NCS
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: trungtccb.dhnlbg@gmail.com
- Điện thoại: 0979 819 982


Nguyễn Thị Thúy Hà

- Trình độ: Thạc sĩ - NCS
- Chức danh: Giảng Viên
- Email: nguyen.hadhnlbg@gmail.com
- Điện thoại: 0972418375

Vũ Hải Dương

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: duongvh@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 0326587999

Hồ Lệ Quyên

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ: Nghiên cứu viên
- Email: quyenhole@gmail.com
- Điện thoại: 0935051989
- Lý lịch khoa học (chi tiết)Nguyễn Thị Vân

- Trình độ: Thạc sĩ - NCS
- Chức danh: Giảng viên
- Email: vanbafu91@gmail.com
- Điện thoại: 0981.828.427 

 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 


Hoàng Thị Thao

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ: Phó trưởng khoa (Phụ trách TT)
- Email: hoangthithaocnsh@gmail.com
- Điện thoại: 0979877435
 

 

 

GIẢNG VIÊN KIÊM GIẢNG


Nguyễn Tuấn Điệp

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
- Email: diepdhnl@gmail.com /diepnt@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 0915 074 795
- Lý lịch khoa học (chi tiết)


Nguyễn Mạnh Hùng

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ/chức danh: Phó trưởng phòng/Chuyên viên chính
- Email: hungnm@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 0977 300 898

 

 

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG  
Trần Thị Trường
- Trình độ: Phó giáo sư
- Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu đỗ
- Chức vụ: Nghiên cứu viên chính
- Email: truongtranthi@yahoo.com
- Điện thoại
- Lý lịch khoa học (chi tiết)
Lê Quý Tường
- Trình độ: Tiến sĩ
- Trung tâm khảo nghiệm giống, sản phẩm cây trồng quốc gia
- Chức vụ: Phó giám đốc
- Email: lequytuong@gmail.com
- Điện thoại: 0913 445 993
- Lý lịch khoa học (chi tiết)
LIÊN KẾT
dfdfsfsdf
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây