Khoa Nông học

http://nh.bafu.edu.vn


Cán bộ - Giảng viên

Cán bộ - Giảng viên

ln(1)
Nguyễn Văn Hoàn
- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ: Trưởng khoa
- Email: hn1412@gmail.com
- Điện thoại: 0982 130 403
- Lý lịch khoa học (chi tiết)
 

PGS-TS. Lê Quý Tường
- Trình độ: PGS - Tiến sĩ
- Chức danh: Giảng viên chính
- Email: lequytuong@gmail.com
- Điện thoại: 0355 656 568
- Lý lịch khoa học (chi tiết)
 
TS. Nguyễn Bình Nhự
- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ: Giảng viên
- Email: nhunb@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 0979 874 534
- Lý lịch khoa học (chi tiết)


GS. Đào Thanh vân

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức danh: Giáo sư - GVCC
- Email: vannga01@gmail.com
- Điện thoại: 0912039940
- Lý lịch khoa học (chi tiết)


TS. Nguyễn Tuấn Điệp

- Trình độ: Tiến sĩ
- Email: diepdhnl@gmail.com /diepnt@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 0915 074 795
- Lý lịch khoa học (chi tiết)

 Hoàng Thị Mai

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức danh: Phó trưởng bộ môn/Giảng viên chính
- Email: hoangmainlbg@gmail.com
- Điện thoại: 0984 075 440 hoặc 0385654615
- Lý lịch khoa học (chi tiết)


Ths.Trần Thị Hiền

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức vụ: Phó trưởng BM BVTV/giảng viên chính
- Email: hien15488@gmail.com
- Điện thoại: 0976832347
- Lý lịch khoa học (chi tiết)


Nguyễn Thị Ngọc

- Trình độ: Thạc sĩ 
- Chức danh: Giảng Viên chính
- Email: ngoc.bafu.edu@gmail.com
- Điện thoại: 01659 321 345
- Lý lịch khoa học (chi tiết)


Nguyễn Thị Thu Hiền

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Kỹ sư
- Email: thuhiennlbg@gmail.com
- Điện thoại: 0987836808

Nguyễn Tuấn Khôi

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức danh: Giảng Viên
- Email: khoint@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 01649.09.0000
- Lý lịch khoa học (chi tiết)

cb(5)
 

Nguyễn Kiên Trung

- Trình độ: Thạc sĩ - NCS
- Chức danh: Chuyên viên
- Email: trungtccb.dhnlbg@gmail.com
- Điện thoại: 0979 819 982

 

 


Bùi Thị Thu Trang

- Trình độ: Thạc sĩ 
- Chức vụ: Giảng Viên chính
- Email: thutrangdhnlbg@gmail.com
- Điện thoại: 0974626632
- Lý lịch khoa học (chi tiết)


Hồ Lệ Quyên

- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên
- Email: quyenhole@gmail.com
- Điện thoại: 0935051989
- Lý lịch khoa học (chi tiết)

Lê Đình Hải
- Trình độ: Thạc sĩ
- Chức danh: Giảng viên chính
- Email: hailedinh2302@gmail.com
- Điện thoại: 0988 110 159
- Lý lịch khoa học (chi tiết)

 

GIẢNG VIÊN KIÊM GIẢNG


Nguyễn Mạnh Hùng

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ/chức danh: Phó trưởng phòng/Chuyên viên chính
- Email: hungnm@bafu.edu.vn
- Điện thoại: 0977 300 898


Hoàng Thị Thao

- Trình độ: Tiến sĩ
- Chức vụ: Giảng viên chính
- Email: hoangthithaocnsh@gmail.com
- Điện thoại: 0979 877 435
- Lý lịch khoa học (chi tiết)

   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây